Paseky nad Jizerou

Horská obec Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou je typická horská obec ležící na západním okraji Krkonoš v oblasti chráněného území Krkonošského národního parku. Rozkládá se na pravé straně Jizerského dolu na rozloze 1279 ha. Nad Jizerským dolem se tyčí Hromovka (916 m) a Kapradník (910 m), ve středu Pasek nad Jizerou je skalnatý hřeben Mechovice (803 m). Nejvyšší bod Pasek nad Jizerou je Bílá skála (964 m), nejnižší bod hladina Jizery (476 m).

Historie obce Paseky nad Jizerou

Obec Paseky nad Jizerou byla založena patrně již v 16. století, nejstarší záznam je však až z roku 1654. Je pravděpodobné, že v této době byly v nejstarší části obce Paseky nad Jizerou zvané Makov skelné hutě, zatímco v Havírně, kde jsou patrné zbytky dolů, se podle lidové tradice dolovalo stříbro. Les směrem do hor ustupoval, vznikaly paseky s chalupami, ve kterých se záhy objevily tkalcovské stavy.

Paseky nad Jizerou

Pro neopakovatelný charakter obce Paseky nad Jizerou je do značné míry určující původní lidová architektura. Nejvíce je zastoupen lidový typ stavby – roubené přízemní chalupy tzv. vysockého typu, z nichž mnohé jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Nejcennější z nich je stará škola z 18. stol., velké roubené stavení s rázovitým výměnkářským přístavkem.

Paseky nad Jizerou

Největšího počtu obyvatel dosáhly Paseky nad Jizerou v roce 1869, kdy ve 212 popisných číslech žilo 1710 obyvatel. Přestože Paseky nad Jizerou jako pohraniční obec (až do Postupimské dohody v roce 1945 sousedily s Německem) byly vždy ryze české, připadly za druhé světové války do Sudet. Po skončení války došlo k velkému vylidnění. Chalupy kupovali rekreanti, louky utrpěly těžkou mechanizací státních statků, mnohde zůstávaly nepokoseny a některé zcela zničeny. V roce 1976 byly Paseky nad Jizerou připojeny k Rokytnici nad Jizerou, v roce 1979 byla zrušena škola.

Tradice ubytování v Pasekách nad Jízerou

Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou byly pro rodinné rekreace vyhledávány již za první republiky. Někteří návštěvníci později zakoupili v obci opuštěné chalupy, které jim po opravě a modernizaci slouží jako rekreační a někdy i trvalé bydlení. Dřívější plány na zbudování rekreačních kolosů nebyly realizovány. Výjimkou je rekreační středisko Českého telecomu, které bylo vystavěno v osmdesátých letech, kdy se v Pasekách nad Jizerou začal budovat lyžařský areál. Další větší ubytovací zařízení byla vybudována z původních nevyužitých objektů. Největší z nich je penzion Sokol, který byl vystavěn na základech místní vyhořelé sokolovny. Dále to je turistická ubytovna v budově bývalé školy, ubytovna Kolínské nástrojárny a ubytovna Gymnázia Turnov. Tyto objekty jsou zaměřeny na turistické ubytování převážně pro školní mládež. Velkou část lůžek poskytují soukromí ubytovatelé ve svých rodinných domech, rekreačních chalupách a penzionech.

Největší zájem o ubytování v Pasekách nad Jizerou je v zimní sezoně, kdy je v provozu lyžařské středisko. Paseky nad Jizerou si proti jiným horským obcím zachovaly původní charakter zástavby a mají tudíž menší ubytovací možnosti.

Naši návštěvníci dávají přednost pobytu v klidném horském prostředí.

Kontaktujte nás

Penzion U Sadílků
Paseky nad Jizerou
Tel./fax: +420 481 522 574
Tel.: +420 731 107 534
Tel.: +420 603 994 866
E-mail: info@usadilku.cz
Fb: www.facebook.com/Usadilku

Doporučujeme

Penzion Vlasta